Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2014
Undergraduate Courses
Spring Term 2014


Course CodeCourse NameInstructor(s)
100628Selected Readings in Marx′s CapitaYan MaYuchang HePeihua Mao
100628Selected Readings in Marx′s CapitaQinyue Zhang
101561Game Theory and Information EconomicsWenzhang Zhang, Jijun XiaZhe Yang
100306Comparison of International Industrial PolicyGe Yang
108402EconometricsJian ZhouChunqi LiZhengyu Zhang
101659Financial DerivativesHaishi Huang
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationHaishi Huang
101350Economic Data Mining and AnalysisYaodong Wang
100748Economic Forecasting and AnalysisYaodong Wang
100957Economic Growth TheoryMin Zhang
100016Social SecurityFeng Huang
105308Mathematical Analysis IIJue Huang, Zhaoming Cui, Daohan QinYongchao Zhang
101353History of Foreign Economic ThoughtYaohua Li
101280History of Foreign Economic ThoughtYaohua Li
100095MicroeconomicsGe Yang, Zhe Yang
107820MicroeconomicsAndrew Parkes
100006Western EconomicsJinxiong Chang, Lin Zhao, Fang LouYaohua LiJi Tao
101596Applied EconometricsNianqing (Paul) Liu
100767Applied Time Series AnalysisJian Zhou
101619Political EconomyLin SunGuohai Yan
100094Political EconomyⅡYajun Bao, Lin Sun
101300Political Economy IWeihua Du
107819Political Economy IIQinyue Zhang
101349Principles of Political Economy IIBo ChenZhuang WuYuchang He
100083History of Economic Thought of ChinaLin Cheng
101562Intermediate MacroeconomicsJuli Lu, Andrew Parkes, Yonggang Hu, Yuqin Wang
101542Intermediate Macroeconomics IIHaichun Ye
101560Intermediate MicroeconomicsGuan Gong, Geoff Stewart, Feng Liu, Nianqing (Paul) Liu, Tak Wai Chau, Cuihong FanKang RongLan Yao/