Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2017
Undergraduate Courses
Spring Term 2017


Course CodeCourse NameInstructor(s)
100006Western EconomicsLin Zhao, Yan ZhangJinxiong Chang, Jie Liang, Run Liang, Feng HuangFang Lou
100016Social SecurityLingguo Cheng
100083History of Economic Thought of ChinaFang Wang
100094Political Economics IIBo ChenZhuang Wu
100297International EconomicsYuanyuan ChenDan Liu
100628Selected Readings in Marx′s CapitaQinyue Zhang
100752MicroeconometricsJi Tao
100767Applied Time Series AnalysisJian Zhou
101202Advanced MicroeconomicsGuoqiang Lou, Qianfeng Tang
101279Economics Philosophy and MethodologyDongming Zhu
101352History of Economic Thought of ChinaLin Cheng
101353History of Foreign Economic HistoryJie Liang
101542Intermediate Macroeconomics IIChao He
101560Intermediate MicroeconomicsJiawen XuTianran DaiBingyong ZhengDawen Meng, Yu Yang, Xiaolan Zhou, Zhengmao YeCuihong Fan, Nianqing Liu, Cong LiuNathan Schiff, Yao Shu, Eric MakBin Miao, Yu Yang
101561Game Theory and Information EconomicsKang RongJun Yu
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationJiawen Xu
101596Applied EconometricsYahong Zhou
101619Western EconomicsLin Wang
101619Political EconomicsYuchang HeGuohai YanLin SunZhuang Wu
102600Game Theory and SocietyJijun Xia
102602Economic Thinking in Marx′s CapitaYan MaPeihua Mao
102602Economic Thinking in Marx′s CapitaQinyue Zhang
105308Mathematical Analysis IIYongchao Zhang
108402EconometricsCong LiChunqi LiGenxiang ShenJian ZhouJi Tao


/