Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2016
Undergraduate Courses
Spring Term 2016


Course CodeCourse NameInstructor(s)
100628Selected Readings in Marx′s CapitaQinyue Zhang
102602Economic Thinking in Marx′s CapitaQinyue ZhangPeihua Mao
102602Economic Thinking in Marx′s CapitaYan Ma
101561Game Theory and Information EconomicsJijun Xia
102600Game Theory and SocietyJijun Xia
100297International EconomicsYuanyuan Chen, Zhiyuan LI
108402EconometricsJian ZhouJi TaoCong LiChunqi LiGenxiang Shen
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationQiang Chen
101279Economics Philosophy and MethodologyDongming Zhu
100016Social SecurityLingguo Cheng
105308Mathematical Analysis IIZhe YangDaohan Qin
101353History of Foreign Economic ThoughtJie Liang
100752Micro EconometricsJi Tao
100006Western EconomicsFeng Huang, Jie Liang, Yaohua LiJinxiong ChangFang LouYan Zhang
101596Applied EconometricsNianqing Liu
100767Applied Time Series AnalysisJian Zhou
101619Political EconomyPeihua MaoYuchang HeGuohai YanLin Sun
100094Political Economy ⅡBo ChenZhuang Wu
100083History of Economic Thought of ChinaLin Cheng
101542Intermediate MacroeconomicsChao He
101560Intermediate MicroeconomicsBingyong ZhengZhengmao YeJun YuLan YaoQianfeng TangJiawen Xu, Xiaolan Zhou, Bin MiaoEric MakTianran DaiNathan Schiff, Nianqing Liu, Cheng Chen, Sisi Zhang, Dawen MengCuihong Fan


/