Current Location:homepage  Graduate  Courses  Fall Term 2010
Graduate Courses
Fall Term 2010


Course CodeCourse NameInstructor(s)
310007SAS System and Data Analysis MethodsGenxiang Shen
310293Industrial Organization IHongjun Zhong
210007Advanced Macroeconomics AXin He, Daqing LuoYonggang Hu
211232Advanced Macroeconomics IYouzhi Yang, Xin He
310299Advanced Macroeconomics IIIZhe Li
310300Topics in Advanced Macroeconomics ILing Shen
211246Advanced Econometrics ATak Wai Chau, Mingheng ZhangGenxiang Shen
211231Advanced Econometrics IYahong Zhou
310304Advanced Econometrics IIIDongming Zhu
210005Advanced Microeconomics AJijun XIAShanlin WU, Shan Zhao, Ninghua DuCuihong Fan
211230Advanced Microeconomics ICuihong Fan
310307Advanced Microeconomics III
310308Topics in Advanced Microeconomics I
310378Advanced Political Economy IIYan Ma
310126Financial Risk Control and ManagementMingheng Zhang
211466Financial Econometrics IChunqi Li
220007Mathematical EconomicsXiaojuan Hu
210012Mathematical EconomicsDesheng Ouyang, Wenzhang Zhang, Zhaoming CUI
211444Labor Economics I
310001Marxian Economic TheoryYinjie Zhang, Yuchang He
211768Population, Resource and Environmental Economics ILiguo Lin
210001Socialist Economic TheoryZhuang Wu, Yinjie Zhang
250104Socialist Market Economy TheoryPeihua Mao
211456Experimental Economics INinghua Du
310561Directed Readings in HistoriographyLin Cheng
211465Microeconometrics IJi Tao
220003MicroeconomicsDeyuan Zhang
211450Economic History of China IXuncheng Du
310598Studies in History of Chinese Economic ThoughtMin Tan
211448Studies in History of Chinese Economic Thought (Ancient & Modern Times)Lin Cheng
310272Studies in History of Modern Chinese Economic TheoryXiaolei Zhao
210004Intermediate Western EconomicsLiguo Lin
211440Intermediate Political Economy IYan Ma
310361Marx′s Capital IIYan Ma/